Защита на лични данни

Ние прилагаме строги мерки за защита на информацията, която съхраняваме, защото защитата на личните Ви данни е важна за нас. Обработването на Вашата лична информация в Трилист ООД е открита, прозрачна, защитена и съобразена съгласно Общият регламент на Европейско Законодателство (GDPR/ОРЗД) и Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД). Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие със законoвите изисквания и ги използваме само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

Ние събираме Вашите лични данни с цел осъществяване на контакт с Вас, свързан със заявен от Ваша страна интерес към наш продукт или услуга през контактната форма на настоящия уебсайт. С цел на подобряване и предоставяне на качествени услуги и продукти Вашите лични данни могат да бъдат използвани също и за анализ и известяване само с Вашето предварително и доброволно съгласие.

Личните данни, които събираме са информация за обратна връзка с Вас (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).

Допълнителни данни, които събираме за подобряване на услугите или автоматично разпознаване:

– IP Адрес – Вашият IP адрес с който достъпвате studiodada.eu се запазва като допълнителна информация, която служи за Вашето разпознаване на платформата ни и предотвратяване на злонамерени действия.
– Бисквитки / Cookies

Ако не искате да пазим и използваме вашите лични данни, то моля да ни уведомите като ни изпратите електронно съобщение на адрес: group@studiodada.eu

При изпращане на запитване от нашата платформа, Вие попълвате формуляр, който събира личните данни упоменати по-горе и, с който декларирате и давате изрично съгласие, че предоставените лични данни могат да бъдат включени в базата данни на Студио Дада Бг ООД.