Корпоративни и продуктови декорации

При оформлението на корпоративно събитие ние се стремим да комбинираме оригинални решения по отношение на декорацията с духа и визията на компанията. Фирмените цветове и лого обикновено са рамка с която се съобразяваме при изграждане на идеите си. Често ги преплитаме с характерни за сезона, в който ще се състои събитието елементи или зададената от клиента тема. Кътовете за забавления и подаръците за гостите на събитието са задължителен елемент през последните години. Когато работим върху събитие, свързано с конкретен продукт или услуга, ние се стремим чрез украсата да уплътним, надградим, акцентираме върху определени качества и свойства. Най-важното при работата по такъв тип събития е точното и ясно запитване (brief) от клиена. Да се опишат подробно детайлите, които трябва да вземем предвид при създаване на концепцията и нейното реализиране.