Акварелна покана с топъл златен печат

Комплект от сватбена покана с ефектен златен, топъл печат и картичка с допълнителна информация. Посочената цена е за тираж 55-60 бр. и не включва довършителни елементи (затваряне с плат и восъчен печат).
watercolor gold invitation