Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта www.studiodada.eu

Добре дошли в www.studiodada.eu („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на Студио Дада Бг ООД, 202351904, ул. Трепетлика 31, София.

Използвайки тази интернет страница вие се съгласявате с настоящите условия за ползване на уеб сайта, а също така и с политиката за поверителност, която регламентира условията относно събирането, използването и разкриването на вашите лични данни.

Моля да прочетете тези общи условия и политиката за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия и политиката за поверителност, вие не трябва да използвате този уеб сайт.

I. ДЕФИНИЦИИ

1.1 По смисъла на настоящите Общи условия:
Доставчик е Студио Дада БГ ООД чрез уеб сайта www.studiodada.eu.
Ползвател/и е/са посетителите на уеб сайта www.studiodada.eu, а също така и лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез формата за контакт и запитване.
Индивидуален договор е договор, който има за предмет предоставянето от страна на Доставчика на избрана от Ползвателя услуга.
Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на страница КОНТАКТИ, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

2.1  Уеб сайтът е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика продукти и услуги и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да поръча някоя от предлаганите на уеб сайта продукти или услуги.
2.2  Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

• Продуктите, които Доставчика изработва;
• Услуги, които са предоставени на уеб сайта от Доставчика;
• Информация за осъществени проекти от страна на Доставчика;
• Всички други видове услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
• Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

III. ПОДАВАНЕ НА ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ИЛИ ПРОДУКТ

3.1. За използването на уеб сайта не е необходима регистрация. За предоставянето на избрана от Ползвателя услуга, която е представена на уеб сайта, е необходимо Ползвателят да се е запознал с настоящите Общи условия и да осъществи контакт с Доставчика.
Технически стъпки при ползване на уебсайта и услугите и продуктите предоставени на страниците на уебсайта:
Ползвателят следва да осъществи контакт с Доставчика на 00359 887 58 51 95 или като използва формата за контакт на уеб сайта. Във формата за контакт се попълват име, адрес на електронна поща, телефон, за какво се отнася съобщението, заглавие на съобщението и съдържание на съобщението. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя. С попълването на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“, Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Попълването на формата за контакт не води до сключване на индивидуален договор и не обвърза Ползвателя да сключи договор с Доставчика. След попълване на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“, Доставчикът потвърждава получаването на запитването чрез изпращането на автоматично съобщеие за потвърждение, след което се свързва с позлвателя, за да уточни всички параметри на запитването. След уточняване на цялата необходима информация от страна на Доставчика във връзка със запитването, Доставчика изпраща оферта за заявената услуга/продукт. В случай, че Ползвателят желае да получи заявената услуга/продукт, той следва да уведоми Доставчика, че приема офертата. Договор се сключва в момента, в който Ползвателят получи потвърждение на посочения от него имейл адрес, че Доставчикът се съгласява да изпълни услугата съгласно параметрите на офертата и настоящите Общи условия. При необходимост договорът ще бъде оформен писмено и изпратен за подпис по куриерска фирма. С приемантето на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да извърши заявената от Ползвателя услуга.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ

4.1  Плащанията на извършените от Доставчика услуги се извършват по банков път, чрез превод по посочена банкова сметка на Доставчика. Ползвателят се задължава да предостави всички необходими данни за целта на издаването на фактурата съгласно действащото законодателство, като данните ще бъдат използвани само за целите на издаване на фактурата.

V. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

5.1  Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.
5.2  Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

6.1  Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.
6.2  Ползвателят има право да осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.
6.3  Ползвателят има право да използва електронните услуги, които са предоставени на уеб сайта.
6.4  Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
6.5  Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.
6.6  Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.
6.7  Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.
6.8  Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.
6.9  Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.
6.10  Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.
6.11  Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.
6.12  Ползвателят няма право да изпраща „spam“, „junk mail“, „chain letter“ или каквито и да е било непоискани търговски съобщения през контактната форма на уеб сайта или по e-mail адреса на Доставчика.

VII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

7.1  Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.
7.2  Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на този уеб сайт.
7.3  Въпреки, че се стремим цветовете в изображенията на продуктите да са максимално близо до реалния цвят на продукта, ние не можем да поемем отговорност за разлика в цвета, причинена от софтуера на браузъра или компютърната система, използвана от вас.
7.4  Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.
7.5  Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

VIII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информацията във връзка с обработката на лични данни, която определя как ще използваме вашата информация, може да бъде намерена на страница ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с обработката, описана в него, и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.

IX. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

10.1  Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика.
10.2  Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.
10.3  Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1  Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.
11.2  За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.